شنبه ۲۸ بهمن ۹۶ - February 17, 2018

اجتماعی

  • q5424_1

    کجا یادگاری ننویسیم؟!

    یادگاری نویسی در دوره ای از حیات بشر به ثبت تاریخ بشریت برای روزگاران بعد بسیار کمک کرده است و از این جمله کتیبه های باستانی بنوعی یادگاران روزگاری هستند که حکاکی... ادامه